หยุดการ Update Blog นี้แล้วนะครับ
สามารถติดตามบทความใหม่ได้ที่
http://www.androidcode.in.th/

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างวิธีการอ่านข้อมูลจาก Database (MySQL) ภาษาไทยโดยใช้ PHP และ JSON

          ในการดึงข้อมูลจาก MySQL ในฝั่ง Server นั้นจะใช้ PHP ในการดึงข้อมูลและเปลียนให้อยู่ในรูปแบบของ JSON เพื่อสามารถที่จะนำมาใช้กับ Android ได้
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554